--:--:--
--:--:--Download:

 
Všechny downloady z portálu

Delphi:

 Náhodná čísla v Delphi (175 KB) - Stáhněte si příklad
  randomu v Delphi..
 Canvas v DelphiX 1.Díl (187 KB) - Přehled vykreslovacích
  procedur v DelhiX
 Animace v DelphiX (291 KB) - stáhněte si zdroják + exáč
    a udělejte si vlastní animaci
 Kresleni v Delphi (188 KB) - stáhněte si zdroják + exáč
    kreslícího programu
 DelphiX komponenta (1,7 MB) - Stáhněte si komponentu
pro tvorbu programů pres Delphix (D 3,4,5)

Java Scripty:

 Zbarvení tabulky (DHTML) - Po najetí na odkaz se zbarví
pozadí tabulky v níž je umístěn
 Průhlednost obrázku (Java script) - průhledný obrázek
 Obrázek za kurzorem (Java script) - Létající obrázek za
kurzorem
 Přesměrování stránky (HTML) - Ukázka automatického
přesměrování stránky
 Animace textu (Java Script) - Text přlétne z pozadí a
zvětšuje se
 Načítání (Java script) - Sript, který vypadá jako načítací
progress bar
 Text ve stavovém řádku(Java script) - Jezdící text ve
stavovém řádku.
 Datum a svátek (Java script) - Script na zobrazení data a
svátku - někdy se hodí
 Text v inputu se zrcadlí (Java script) - Text, který
napíšete do inputu se zobrazí a zrcadlí
 Vylepšený Input a TextArea (Css Styly) - Jednoduchá
     ukázka použití css Stylů
 Datum (Java script) - ani nevíte jak je takový script
     užitečný
 Text za kurzorem (Java script) - stáhněte si stránku s
 použitým skriptem
 3D Hodiny (Java aplet) - 3D hodiny se spoustou nastavení
 Hodiny (Java Script) - textové hodiny v 12ti hodinovém
      režimu

3D Grafika:

 3D ozubené kolo v AutoCadu 2000 (18 Kb)
 3D ozubené kolo v AutoCadu R 14 (19 Kb)
 VRML prohlížeč (1,37 Mb) - Cortona VRML prohlížeč
 Silnice v horách(VRML) - 3D krajina vytvořená pomocí
výškové mapy
 3D Disketa (VRML) - Disketa vymodelovaná ve VRML


Homepage  | O mně  | O stránce  | Delphi  | JavaScripty  | 3D Grafika |
Download  | Kniha hostů  | Odkazy  | Kontakt  |